Na jaké všechny podněty standardně dokáží mikrospínače reagovat?

Mikrospínače jsou jednou z nejdůležitějších automatizačních součástí, které mají opravdu extrémně široké využití. Na jedné straně se používají víceméně ve všech průmyslových provozech a větších budovách, ale můžeme je automaticky potkat také v domácnostech. Samy mikrospínače jsou totiž finančně nenáročné a stejně tak jsou dostupné i technologicky a zpracováním.

Jejich vysoká popularita je ale daná především funkcí, která je konkrétně u mikrospínače zásadně jednodušší než u konkurenčních komponent. Na vstupu mikrospínače přitom můžete mít celou řadu možností, jak s ním můžete operovat.

Ruční ovládání mikrospínačů

U všech mikrospínačů máte možnost aplikovat různé způsoby spouštění a vypínání signálu, který řídí kompletní okolí mikrospínače. Mimo technologických signálů s plnou automatizací je ale možnost mikrospínač používat také zcela jiným způsobem. Nejčastějším způsobem jsou zabezpečovací systémy, kde se aktivací spínání aktivují právě i mikrospínače, které automaticky dokáží aktivovat výstražné systémy a detekci. Bez tohoto povelu by neprocházel proud nebo signál směrem ke koncovým zařízením v síti, nebo by naopak byly aktivní neustále.

Signálové vstupy do mikrospínačů

Další možností jsou prvky kompletní automatizace. U nich je rozdílné to, že se do mikrospínače dostává svůj signál další zařízení. Zde se můžeme velice potkat s použitím především na místech jako jsou světelné detektory nebo detektory pohybu. Když například vejdeme pod světlo v noci, a to má detektor pohybu, tak mimo rozsvícení zaznamenáme i cvaknutí. Toto cvaknutí je právě povel mikrospínače, který aktivuje systém a dostává tak proud.

Lze je používat i na složitější systémy?

Velice často se mohou používat i na systémy, které jsou i několikanásobně složitější. Ale je tady jeden zásadní rozdíl, na který musíme myslet. Tím rozdílem je fakt, že jsou jednotlivé systémy opět odděleny do větví, o což se mohou starat například aktivní fázové svorky. Použití vícero mikrospínačů v řadě je pochopitelně možné. Není ale rozhodně efektivní, a především je potřeba zmínit, že může jednoduše dojít k poruše komunikace v rámci míst s vícero mikrospínači a podobnými prvky.