Proč je důležité dbát na bezpečnost práce?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velice široký pojem, ale musí se jím zabývat každý zaměstnavatel, nehledě na velikost firmy nebo počet zaměstnanců. V zásadě neexistuje přesná definice, ale BOZP tvoří celá řada různých oblastí, které zahrnují například technické a organizační požadavky na pracovní prostředí a technické zařízení, hygienu práce, školení zaměstnanců a klade si za cíl co nejvíce snížit úrazovost na pracovišti.

Proč je tak důležité dodržovat bezpečnost?

Řešení celé problematiky bezpečnosti práce není žádnou novinkou a první náznaky na bezpečnostní požadavky se objevovaly už ve středověku. První zákony obsahující to, co bychom mohli dnes nazvat jako BOZP, přichází potom až v době průmyslové revoluce.

Proč je důležité dodržovat bezpečnost práce na pracovišti je víceméně jasné. Za zajištění bezpečnosti odpovídá samozřejmě zaměstnavatel případně vedoucí zaměstnanci. Tato odpovědnost může mít v nejhorším případě až trestně-právní důsledky.

Velké pokuty a náklady na léčení

Je logické, že firmy příliš nechtějí investovat do BOZP. Jsou to zkrátka a jednoduše peníze navíc, které na první pohled mají nulovou návratnost. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, jaké důsledky může nedodržení bezpečnostních předpisů mít. A ty mohou ve výsledku stát mnohem víc, než jednorázová investice do řešení, kterým je plán BOZP, školení pro prevence pracovních úrazů apod. Mezi tyto výdaje může patřit:

  • První dny nemocenské dovolené
  • Doplacení plné mzdy
  • Bolestné apod.

Nehledě na to, že v této době firma sice vydává za zaměstnance peníze, ale ten v této době vůbec nepracuje. Za předpokladu, že zaměstnavatel navíc nedodržel všechny požadované předpisy, nebo opomenul některá nařízení může v důsledku dojít i k udělení pokuty. A ta nemusí být zrovna malá.

Zvýšení efektivity práce

Pravidla bezpečnosti nejsou většinou zaváděna jen tak pro nic za nic. Samozřejmě, že to neplatí o všech, ale často platí, že bezpečnější postupy jsou zároveň i efektivnější. Firma Visap.cz nabízí efektivní řešení formou, jakou je světelná signalizace, které každou firmu posunou směrem k bezpečnějšímu a efektivnějšímu pracovnímu prostředí.