Renovace jednoúčelových strojů

Strojírenský průmysl se neobejde bez klasických jednoúčelových strojů, jako jsou vrtačky, frézky apd. Jednoúčelové stroje bývají ovšem také součástí automatizovaných výrobních linek. V takovém případě stačí, aby jeden stroj vypověděl službu a stojí celá linka. Vedle strojírenských provozů se ovšem jednoúčelové stroje uplatňují i v automobilovém, gumárenském, masném nebo dřevoobráběcím průmyslu. Časté používání vede k jejich postupnému opotřebení a poruchám. Pokud již nepomáhá pravidelná údržba a jednoúčelový stroj dospěje k hranici svého fyzického i morálního opotřebení, nemusí to ještě znamenat, že je odsouzen k sešrotování. Existuje způsob, jak z něj učinit spolehlivý stroj, který odpovídá současným nárokům.

Na opravy a modernizace je KONEL Zlín

Tato firma je spolehlivým partnerem nejen pro průmyslové provozy, ale své služby poskytuje i zemědělským, dřevařským, chemickým a dalším společnostem. KONEL Zlín se zaměřuje na provádění běžných a generálních oprav, repasů a modernizací nejrůznějších jednoúčelových strojů. Vedle těchto činností také vyrábí speciální komponenty pro zmíněná odvětví, ale i pro jiné subjekty. Například vyrábí některé součásti pro odvětví sypkých hmot a kapalin.

Příčiny poruch strojů a jejich odstranění

Konvenční jednoúčelové stroje bývají často vyřazovány z provozu díky zastaralému, nespolehlivému a většinou nefunkčnímu řídícímu systému. Zkušení mechanici KONELu Zlín dokáží příčinu těchto poruch odhalit a vyřešit to výměnou řídícího systému za nový. Starý stroj je poté opět funkční a může v provozu sloužit i několik dalších let, jelikož odpovídá současným moderním nárokům. Součástí takové opravy je také odstranění variátorů a převodů, které jsou nahrazeny pevným převodem a frekvenčním měničem.

Další činnost KONELu Zlín

Vedle oprav a modernizací jednoúčelových strojů firma vyrábí různé speciální stroje a zařízení na základě návrhů zákazníků. K její činnosti patří také péče o dřevoobráběcí stroje, u kterých provádí KONEL Zlín opravy a pravidelný servis. V rámci servisu se pracovníci firmy zaměřují m.j. také na měření a regulaci pořezové rychlosti linek, regulaci nakulování klád či řízení chodu dopravníků.