Vědcům se podařilo propojit mozky tří lidí

Odborníkům z univerzity ve Washingtonu a Carnegie Mellon University se podařilo propojit mozky tří lidí, čímž jim umožnili sdílet své myšlenky a v tomto konkrétním případě hrát klon populárního Tetrisu.

Mysl tří v jednom

Tým použil systém nazvaný BrainNet. Ten využívá kombinaci elektroencefalogramu známého jako EEG pro zaznamenávání elektrických impulzů indikujících  mozkovou aktivitu a transkraniální magnetické stimulace při které byly neurony stimulovány pomocí magnetických polí.

Během experimentu dva účastníci rozhodovali o tom, zda se kostička bude otáčet či nikoliv. Přitom se dívali na jednu ze dvou blikajících LEDek umístěných na obou stranách obrazovky. LEDky blikaly s různými frekvencemi, což v mozku vyvolalo odlišné signály, které mohly být zachyceny EEG.

Systém by prý mohl v budoucnu pomoci vzájemnému propojení mnoha myslí a to klidně i přes internet.