Výhody offshore společnosti

Placení daní není příliš populární povinností a každý podnikatel či firma hledá možnosti, jak daně tak zvaně optimalizovat. Proto se v této souvislosti často objevují termíny daňový ráj, nebo zóna volného obchodu. Rozhodně to neznamená, že v daňovém ráji neplatí žádná pravidla. Jedná se o země, které mají speciální jurisdikci, na kterou lákají zahraniční podnikatele, aby na jejich území investovali a na oplátku jim poskytují některé výhodné služby. A právě takovýto způsob podnikání vyžaduje založení offshore společnosti.

Nejznámější zóny volného obchodu

K nejznámějším a tradičním daňovým rájům, které jsou všeobecně známé se v poslední době přiřadily také USA, Velká Britanie nebo Švýcarsko. Ve Spojených státech si získává stále větší popularitu stát Delaware na severovýchodě USA. Zejména jeho hlavní město Dover láká podnikatele z celého světa na své liberální obchodně-právní zákonodárství. Pro zahraniční firmy je offshore podnikání v tomto státě výhodné nejen kvůli daňovému zvýhodnění, ale tak z hlediska posílení prestiže. V očích zákazníků se vytváří image úspěšné a silné americké společnosti.

Pro koho je offshore výhodné?

Lze konstatovat, že pro obě strany. Daňový ráj umožňuje zahraničnímu investorovi optimalizovat jeho daňovou povinnost, což je pro něj hlavním motivem. Některé západní země totiž zatěžují podnikatele mnohdy až neúměrně vysokými daněmi, které jsou pak brzdou růstu ekonomiky a rozvoje dalších investičních záměrů firem. Další výhodou pro cizí firmy je ochrana jejich majetku nebo anonymita vlastnictví. Pro třetí (offshore) země to znamená velice podstatný příspěvek k rozvoji místních ekonomik.

Jak se offshore společnost zakládá?

Bez služeb odborníků na offshore podnikání se neobejde žádný běžný podnikatel, který hodlá založit offshore společnost. Nejlepší je v tomto směru společnost Winston Wolfe & Co, která sídlí v Belize, ale své zastoupení pro Českou republiku má i v Praze. Odborníci této společnosti vám pomohou jak se založením obchodní společnosti, tak s nalezením optimální daňové úlevy podle charakteru vašich podnikatelských záměrů.